Sleva!

Co je nám po HEKUBĚ

200 

Kniha shrnuje takřka padesátileté zkušenosti prof. Evy Stehlíkové s inscenacemi antiky na dnešní scéně a zabývá se tím, jak se antickému dramatu v našich zemích dařilo a daří. Studie probírá problematiku v pěti kapitolách. První kapitola zkoumá otázky spojené s nepřístupností originálu pro divadelníky, závislost na překladu a jeho další interpretaci. Druhá kapitola se zamýšlí nad přenosem dramatu napsaného pro volný divadelní prostor do prostorů, kterých užívá dnešní divadlo. Kapitola třetí konfrontuje očekávání, které inscenace antického dramatu slibuje, s jeho realizací. Čtvrtá kapitola zkoumá sdělení, kterého se prostřednictvím inscenace dostává divákům, a poslední kapitola hledá příčiny úspěchů i neúspěchů těchto inscenací. Kniha je doplněna v současnosti nejucelenějším soupisem produkcí a překladů antických dramat a vybranou bibliografií. Nepostradatelná příručka pro všechny zájemce o české a antické divadlo. 

Kategorie: Štítek:

Popis

Rok vydání: 2012
Počet stran: 354
Vazba: brožovaná
Rozměry: 16 x 19 cm

Eva Stehlíková (1941–2019)
se narodila ve Starém Plzenci, většinu života prožila v Praze a poslední léta v Brně, kde byla od roku 1998 profesorkou teorie a dějin divadla na katedře divadelních studií FF MU. Původně vystudovala latinu a češtinu na pražské FF UK (diplomová práce Antické pozadí Shakespearovy hry Troilus a Kressida) a přes 30 let působila v Ústavu pro klasická studia AV ČR (1966–1997). Patřila mezi přední evropské expertky na antické divadlo, o čemž svědčí její bohatá bibliografie vč. knih, jako jsou Řecké divadlo klasické doby (1991), Římské divadlo (1993), Antické divadlo (2005) a Divadlo za časů Nerona a Seneky (2005). Zajímala se také o divadlo středověku (kniha A co když je to divadlo? (1998)), české divadlo šedesátých let anebo divadelní kritiku. Profilovala se i jako překladatelka (Euripides, Menandros, Plautus, Seneca) a rovněž spolupracovala s divadly při inscenacích antického dramatu. Založila databázi inscenací antického dramatu www.olympos.cz a podstatná je i její pedagogická činnost jak na brněnské, tak na pražské teatrologii.